Traveling behövs

Medan du reser, kan du inte hjälpa men fråga dig själv varför det är många människor runt om i världen med olika språk och olika färger? Inte bara helgresor och dagsutflykter, men sant, det är också värt att notera att enligt min mycket begränsade erfarenhet att gå alla ut är vägen att gå. Sedan finns tar tid från arbetet. Ledighet av liv, egentligen. Den stress som planering. Precis när du börjar tänka för dig själv, det är enkelt! Låt oss göra detta varje år! Var ska vi gå nu? Australien? Italien? Du är full av optimism vid den första säkerhetskontrollen på dagen. Därefter fortskrider dag. Och din optimism långsamt bleknar till irritation med varje främlings hosta, varje barnets rop, och varje kall luftström träffa din goosebump omfattas benen.

Posted by admin - August 1, 2012 at 6:50 am

Categories: Uncategorized   Tags:

Traveling is needed

While you travel, you couldn’t help but ask yourself why there is many people around the world with different languages and different colors ? Not just weekend getaways and day trips, but true, It’s also worth noting that in my extremely limited experience, going all out is the way to go. Then there’s taking time off work. Time off of life, really. The stress of planning. Just when you start thinking to yourself, this is easy! Let’s do this every year! Where should we go next? Australia? Italy? You’re full of optimism at the first security checkpoint of the day. Then, the day progresses. And your optimism slowly fades to irritation with every stranger’s cough, every baby’s cry, and every cold blast of air hitting your goosebump covered legs.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - August 16, 2011 at 4:53 pm

Categories: Uncategorized   Tags: